08:20 22 September 2017 r., imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima

Liczba odwiedzin: 887

O nas

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

 

Rys historyczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

         W 1975r. na terenie Zwolenia, w budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, powołana decyzją Kuratora Oświaty w Radomiu. W 1993r. została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Pierwszym dyrektorem placówki był Pan Józef Pękala, kolejno obowiązki dyrektora pełniły Panie: Emilia Urbanek, Joanna Bogucka, Krystyna Skorek. W 2001r. Dyrektorem Poradni została Pani Ewa Kraczkowska, która obecnie pełni tę funkcję. Na przestrzeni lat z placówką współpracowali: p. Grażyna Jargot, p. Zofia Molik, p. Małgorzata Potocka, p. Barbara Kumor, p. Anna Bartosik, p. Paulina Janicka, p. Elżbieta Wiącek i p. Andrzej Kurek.
          

O NAS

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu jest placówką świadczącą wielospecjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom i szkole. Psycholodzy, pedagodzy oraz logopedzi wspomagają dzieci i młodzież odpowiednio do stwierdzonych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych. Udzielają uczniom wsparcia jak najbliżej ich środowiska nauczania i wychowania, co ma szczególne znaczenie w sytuacjach wymagających niezwłocznego udzielenia bezpośredniej specjalistycznej pomocy.
 
 OBSZAR DZIAŁANIA
 
Teren działania Poradni obejmuje placówki oświatowe (w tym i niepubliczne) z obszaru Powiatu Zwoleńskiego, w skład których wchodzą: żłobek, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z gminy Zwoleń, Policzna, Przyłęk, Tczów i  Kazanów.

 
INFORMACJE PODSTAWOWE O PORADNI
 
 • Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu. Poradnia jest jednostką budżetową.
 • Organami poradni są: Dyrektor placówki i Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą pracownicy pedagogiczni (z dyrektorem jako przewodniczącym).
 • W ramach poradni działają Zespoły Orzekające, powołane przez dyrektora.
 • Poradnia jest ogólnodostępną placówką oświatową, działającą na rzecz dzieci  i młodzieży szkolnej z powiatu.
 • Pomoc specjalistyczna udzielana jest bezpłatnie, korzystanie z pomocy specjalistów (psychologów, pedagogów i logopedów) jest dobrowolne.
 • Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 17:00, nie jest placówką feryjną.
 

Opracowanie: Magdalena Michałowska–Kmiecik, Olga Jakubowska

 

Aktualności

 1. 2017-08-03

  Zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w minionym roku szkolnym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zorganizowano grupowe zajęcia, mające na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania.

  więcej
 2. 2017-08-03

  W okresie od 06.03.2017 do 08.06.2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyły się grupowe zajęcia terapeutyczne "Strach ma wielkie oczy", ukierunkowane na pomoc dzieciom z symptomami zaburzeń lękowych i nieśmiałością.

  więcej
 3. 2017-04-06

  Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej