12:00 17 October 2018 r., imieniny: Małgorzaty, Ryszarda, Gabrieli

Liczba odwiedzin: 2142

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu na rok szkolny 2017/2018

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 
 
Lp.
 
Tytuł zajęć
 
Forma zajęć
 
Adresat
 
Uwagi
 
1.
 
Zajęcia wzmacniające relacje w grupie rówieśniczej (integracyjne).
 
grupowe
 
 
uczniowie klas I
szkół podstawowych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
2.
 
 Jak uczyć się efektywnie?
 
grupowe
 
starsze klasy szkół podstawowych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
3.
 
Zrozumieć i pokonać stres przez egzaminem.
 
grupowe
 
III gimnazjalnych oraz klas maturalnych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
4.
 
 Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży.
 
 
grupowe
 
 
uczniowie II etapu edukacyjnego i klas II i III gimnazjalnych
 
Czas realizacji –
2 x 45 min.
 
5.
 
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 
grupowe
 
 
uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów
Czas realizacji –
45 min.
 
6.
 
Bezpieczeństwo w sieci.
 
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
7.
 
Necio.pl – zabawa w Internet. Zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
 
grupowe
 
uczniowie szkół podstawowych
kl. I
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek –
5x 45 min.
 
8.
 
 
 
 
Trening pewności siebie.
 
 
grupowe
 
 
 
uczniowie szkół podstawowych, doświadczający przemocy rówieśniczej lub zagrożonych  doświadczaniem przemocy
 
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
9.
 
„Akademia ochrony przed przemocą”
 - zajęcia profilaktyczne (6 spotkań).
 
grupowe
 
 
 
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i  gimnazjów
 
Czas realizacji – 6 spotkań x 45 min.
 
10.
 
Stop cyberprzemocy.
 
grupowe
 
 
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i  gimnazjów
 
Czas realizacji - 45 min.
 
11.
 
„Już wiem, co zrobić” – zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu (2 spotkania).
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Czas realizacji –
2 spotkania x 45 min.
 
12.
 
 
 
„Nie daj się!” – zajęcia profilaktyczne (profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej).
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Czas realizacji –
2 spotkania x 45 min.
 
13.
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.  
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania  
 
14.
 
 
Badania przesiewowe zaburzeń integracji sensorycznej.
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania  
 
 
15.
 
Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 
 
 
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
 
16.
 
 
Terapia psychologiczna indywidualna dla dzieci i młodzieży.
 
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
17.
 
Terapia psychologiczna grupowa dla dzieci i młodzieży.
 
 
 
grupowe:
dla dzieci z zaburzeniami lękowymi
(8-13 lat);
- dla dzieci „Strach ma wielkie oczy” – starszy wiek przedszkolny, młodszy wiek szkolny;
 
 
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni, po zebraniu się grupy)
 
 
18.
 
Terapia pedagogiczna:
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
- „Lewa ręka rysuje i pisze” – zajęcia dla dzieci leworęcznych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 
indywidualne/
grupowe
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
19.
 
Terapia zaburzeń mowy.
 
 
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
20.
 
Logorytmika.
 
 
 
 
grupowe
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
21.
 
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia.
 
 
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
           
 
 
 
22.
 
 
Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
23.
 
 
 
Badania przesiewowe SRD.
 
indywidualne
kwiecień – maj
oddziały przedszkolne,
 klasy I szkół podstawowych
 
 
24.
 
 
Przesiewowe badania słuchu.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
 
 
25.
 
 
Trening Umiejętności Społecznych.
 
grupowe
 
na bieżąco, według zapotrzebowania, po zebraniu się grupy
 
 
 
 
 
OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW DLA RODZICÓW NA TERENIE PORADNI
 
 
Lp.
 
Tytuł zajęć
Forma zajęć  
Adresat
 
Uwagi
 
1.
 
,,Jak mówić, żeby dzieci nas  słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły." - zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 
 
grupowe
 
 
 
 
rodzice
 
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
2.
 
,,Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały,
 jak słuchać żeby z nami rozmawiały”
 - zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków.
 
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
3.
 
Trening Pewności Siebie (dla rodziców dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej).
 
grupowe
 
 
rodzice
Czas realizacji –
2 spotkania x 2 godziny.
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
4
 
„Bez klapsa”-  zajęcia psychoedukacyjne
dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 
 
grupowe
 
 
rodzice dzieci 0-6 lat
 
Czas realizacji –
6 spotkań x 2 godziny.
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
5.
 
„Już wiem, co zrobić” – zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu.
 
grupowe
 
 
rodzice dzieci w wieku 6-9 lat
 
Czas realizacji –
2 spotkania x 2 godziny.
 
 
 
OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
Lp.
 
Temat szkolenia
Forma
zajęć
 
Adresat
 
Uwagi
 
1.
 
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
- objawy w funkcjonowaniu społecznym,
emocjonalnym i intelektualnym.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 45 min.
 
2.
 
Interpretacja zaleceń zawartych w dokumentach wydawanych przez poradnię.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
3.
 
„Golden Five” - trening umiejętności
 wychowawczych i profilaktycznych.
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
4 spotkania z radą pedagogiczną
- 4 x 120 min.
 
4.
 
Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia
zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
5.
 
 
Specyficzne trudności w uczeniu się.
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
6.
 
Współpraca z rodzicami w szkole. Jak budować porozumienie w sprawie dziecka”.
 
grupowe
 
 
 
 
nauczyciele
 
 
 
 
Czas realizacji programu
– 3 godz.
 
 
 
7.
 
Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka - część I.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni
 
Czas realizacji programu
– 8 x 60 min.
 
8.
 
 
Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka - część II.
 
 
grupowe
 
 
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni
 
Czas realizacji programu
– 8 x 60 min.
 
9.
 
Szkolna interwencja profilaktyczna -
program rekomendowany (www.ore.edu.pl).
 
 
grupowe
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni
 
Czas realizacji programu
– 4 x 60 min.
 
10.
 
Niebieska Karta w oświacie – przemoc domowa.
 
 
grupowe
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni
 
Czas realizacji programu
– 4 x 60 min.
 
11.
„Zagubiona nastolatka” – program profilaktyczny
dotyczący ochrony zdrowia psychicznego dzieci
 i młodzieży w szkole (moduł: Samouszkodzenia.).
 
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji programu
– 3 x 60 min.
 
12.
 
Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
13.
 
Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole.
 
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
14.
 
Praca z uczniem z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
15.
 
Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
 i logopedów.
 
 
grupowe
 
 
pedagodzy szkolni, logopedzi
 
 
16.
 
 
 
 
Gotowość szkolna.
 
grupowe
 
nauczyciele oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
17.
 
Praca z uczniem zdolnym.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
18.
 
Zachowania trudne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
19.
 
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 120 min.
 
20.
 
 
 
Konsultacje.
 
indywidualne
nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni  
 
 
21.
 
 
 
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej według nowych przepisów prawa oświatowego.  
grupowe
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
22.
 
Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
indywidualne/grupowe
 
dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek, nauczyciele
 
 
 
 
 
TEMATY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 
 
Lp.
 
Temat spotkania
Forma zajęć  
Adresat
 
Uwagi
 
1.
 
 
Rola pochwały i kary w wychowaniu.
 
 
 
 
grupowe
 
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
2.
 
 
 
 
 
Cyberprzemoc – niebezpieczeństwo płynące z Internetu.
 
grupowe
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
3.
 
Gotowość szkolna.
 
grupowe
 
 
rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)
 
 
Czas realizacji – 45 min.
 
 
4.
 
 
Współpraca rodziców, szkoły i poradni.
 
 
grupowe
 
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
  5.
 
Szkodliwość narkotyków i dopalaczy.
 
 
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
6.
 
Jak radzić sobie z dorastającymi dziećmi - czyli o porozumiewaniu się z nastolatkami.
 
grupowe
 
rodzice dzieci II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i gimnazjum
 
Czas realizacji – 45 min.
 
7.
 
 
Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym?
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
8.
 
 
Zaburzenia odżywiania – jak rozpoznać i reagować?
 
 
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
9.
 
 
Jak motywować nastolatka do nauki?
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
10.
 
Wczesne reagowanie na przejawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
 
 
grupowe
 
 
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 i wczesnoszkolnym
 
Czas realizacji – 45 min.
 
11.
 
Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
12.
 
 
 
 
 

Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości.

 
 
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku 0-3 lat
 
Czas realizacji 60 min.
 
13.
 
Emocje dziecka.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
14.
 
„Każdy może być Dobrym Rodzicem”.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
15.
 
 
 
„Jak budować poczucie własnej wartości
u dziecka?” – spotkanie edukacyjne.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
16.
 
 
Zachowania trudne u dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną.
 
 
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną
 
Po zebraniu się grupy, na terenie PPP.
 
17.
 
Świat widziany oczami dziecka z zaburzeniami sensorycznymi.
 
warsztaty
 
rodzice / opiekunowie
 
Po zebraniu się grupy, na terenie PPP.
 
 
18.
 
 
 
 
Konsultacje dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych i rozwojowych.
 
indywidualne
 
rodzice
 
 
 
Powyższa oferta jest propozycją Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu. Po uzgodnieniu istnieje możliwość realizacji zaproponowanych przez Państwa tematów spotkań.

Aktualności

 1. 2018-10-15

  Zaproszenie na konferencję

  więcej
 2. 2018-09-03

  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PPP W ZWOLENIU
  ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  więcej
 3. 2018-07-26

  Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej