08:21 22 September 2017 r., imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima

Liczba odwiedzin: 891

Oferta dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2016/2017

 
Lp.
 
Tytuł zajęć
Forma zajęć  
Adresat
 
Uwagi
 
1.
 
Zajęcia wzmacniające relacje w grupie rówieśniczej.
 
grupowe
 
 
uczniowie klas I
szkół podstawowych
i gimnazjów
 
Czas realizacji - 45 min.
 
2.
 
 Jak uczyć się efektywnie?
 
grupowe
 
starsze klasy szkół podstawowych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
3.
 
Zrozumieć i pokonać stres przez egzaminem.
 
grupowe
 
uczniowie klas VI szkół podstawowych i III gimnazjów oraz klas maturalnych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
4.
 
 Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.
 
 
grupowe
 
 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
5.
 
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 
grupowe
 
 
uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów
 
Czas realizacji - 45 min.
 
6.
 
Bezpieczeństwo w sieci.
 
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Czas realizacji - 45 min.
 
7.
 
Necio.pl – zabawa w Internet. Zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
 
grupowe
 
przedszkola, oddziały przedszkolne (dzieci w wieku
 4-6 lat)
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek – 5x30 min.
 
8.
 
 
 
 
Trening pewności siebie.
 
 
grupowe
 
 
 
uczniowie szkół podstawowych, doświadczający przemocy rówieśniczej
 
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
9.
 
„Chronimy dzieci” – program profilaktyczny.
 
grupowe
 
dzieci w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji – 8x20 min.
 
10.
 
„Akademia ochrony przed przemocą”
 - zajęcia profilaktyczne (6 spotkań).
 
grupowe
 
 
 
uczniowie gimnazjów
 
Czas realizacji – 6 spotkań x 45 min.
 
11.
 
Stop cyberprzemocy.
 
grupowe
 
 
uczniowie gimnazjów
 
Czas realizacji - 45 min.
 
12.
 
„Już wiem, co zrobić” – zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu (2 spotkania).
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Czas realizacji –
2 spotkania x 45 min.
 
13.
 
 
 
„Nie daj się!” – zajęcia profilaktyczne (profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej).
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Czas realizacji –
2 spotkania x 45 min.
 
14.
 
 
„Poznaj Marię, dziewczynę, która lubi mieć plan”
 
grupowe
 
zajęcia o autyzmie dla uczniów
szkół podstawowych
i gimnazjum
 
Czas realizacji – 45 min.
 
15.
 
Współpraca w grupie.
 
 
grupowe
 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
 
Czas realizacji – 45 min.
 
16.
 
Zarządzanie stresem.
 
 
grupowe
 
uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
 
Czas realizacji – 45 min.
 
17.
 
Lekcja tolerancji (w sytuacji, gdy w klasie jest dziecko przejawiające zachowania niezrozumiane przez uczniów).
 
grupowe
 
uczniowie
 
Czas realizacji – 45 min.
 
18.
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.  
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania  
 
19.
 
 
Wstępna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej.
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania  
 
 
20.
 
Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
 
21.
 
 
Terapia psychologiczna indywidualna/grupowa dla dzieci i młodzieży.
 
indywidualne/
grupowe
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
22.
 
Terapia pedagogiczna:
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 • „Lewa ręka rysuje i pisze” – zajęcia dla dzieci leworęcznych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 
indywidualne/
grupowe
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
23.
 
Terapia zaburzeń mowy.
 
 
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
24.
 
Logorytmika.
 
 
 
 
grupowe
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
25.
 
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia.
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
           
 
 
 
26.
 
 
Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
(na terenie Poradni)
 
 
 
27.
 
 
 
Badania przesiewowe SRD.
 
indywidualne
kwiecień – maj
oddziały przedszkolne,
 klasy I szkół podstawowych
 
 
28.
 
 
Przesiewowe badania słuchu.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
 
 
29.
 
 
 
 
 
 
Badania przesiewowe procesów integracji sensorycznej.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania:
oddziały przedszkolne,
klasy I szkół podstawowych szkoły podstawowej
 
 
30.
 
 
Trening Umiejętności Społecznych.
 
grupowe
 
na bieżąco, według zapotrzebowania, po zebraniu się grupy
 
 

Aktualności

 1. 2017-08-03

  Zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w minionym roku szkolnym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zorganizowano grupowe zajęcia, mające na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania.

  więcej
 2. 2017-08-03

  W okresie od 06.03.2017 do 08.06.2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyły się grupowe zajęcia terapeutyczne "Strach ma wielkie oczy", ukierunkowane na pomoc dzieciom z symptomami zaburzeń lękowych i nieśmiałością.

  więcej
 3. 2017-04-06

  Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej