23:59 18 September 2018 r., imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Liczba odwiedzin: 5969

Zgłaszanie dzieci na badania

► Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia dziecka na badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:
• Pisemny wniosek rodzica lub prawnych opiekunów - dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej www.poradniazwolen.pl
Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły.
Prawny opiekun dostarcza kserokopię dokumentu o ustanowieniu  opieki, wydanego przez sąd.
• W przypadku osób pełnoletnich wniosek wypełnia osoba ubiegająca się o badanie.
• Opinia wychowawcy / nauczyciela dziecka / ucznia, która powinna być opieczętowana pieczęcią szkoły, podpisana przez osobę sporządzająca oraz powinna zawierać informację, że rodzic zapoznał się z opinią.

► W wyznaczonym na diagnozę dniu, rodzic zobowiązany jest dostarczyć:
PESEL dziecka.
• Książeczkę zdrowia dziecka (pierwsza wizyta).
• Dokumentację lekarską - w przypadku dzieci pozostających pod opieką lekarzy specjalistów.
• Przynajmniej 3 zeszyty przedmiotowe - bieżących i z poprzednich lat nauki, dyktanda lub prace klasowe z języka polskiego.
• Inną dokumentację związaną ze zgłaszanym problemem.
 
► W przypadku wcześniejszych badań dziecka w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej, prosimy rodzica o złożenie w w/w poradni wniosku z prośbą o przekazanie całej dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
 
Na badanie niepełnoletni uczeń zawsze zgłasza się z rodzicem.   W przypadku nieobecności rodzica dziecko nie będzie diagnozowane.
 
► Pełne badania psychologiczno-pedagogiczne trwają ok. 6 godzin, dlatego przeprowadzane są w II etapach.
 
► W dniu badania dziecko/uczeń powinno być w dobrej kondycji zdrowotnej (bez infekcji, wypoczęte, po posiłku).
 
► Zapis na diagnozę logopedyczną nie wymaga skierowania od lekarza, a jedynie wniosku rodzica złożonego w sekretariacie poradni.
 
► Niemożność przybycia dziecka na badanie w wyznaczonym terminie należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie poradni - telefon: 48 676 26 13.


Procedura zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25.09.2013 r.
 

Aktualności

 1. 2018-09-03

  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PPP W ZWOLENIU
  ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  więcej
 2. 2018-07-26

  Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

  więcej
 3. 2018-07-20

  ZMIANA GODZIN PRACY PORADNI

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej