20:36 26 June 2019 r., imieniny: Jana, Pawła, Miromira

Liczba odwiedzin: 5530

Konkurs logopedyczno-plastyczny „Wierszyki ćwiczące języki”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie logopedyczno-plastycznym „Wierszyki ćwiczące języki”.

Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej twórczości u dzieci z trudnościami w mówieniu, prezentacja umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
Wierszyki ćwiczące języki

1.    Organizator:
•    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu.
2.    Miejsce i zasięg konkursu: Konkurs międzyszkolny dla przedszkoli i szkół z terenu Powiatu Zwoleńskiego.
3.    Temat: Wierszyki ćwiczące języki.
4.    Cele:
Cel główny:  
•    przedstawienie środkami plastycznymi treści wiersza.
Cele szczegółowe:
•    uwrażliwianie dziecka na poprawną wymowę,
•    pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej,
•    stworzenie możliwości do prezentacji twórczości dziecięcej,
•    inspiracja do zabawy słowem,
•    rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
5.    Zasady uczestnictwa:
•    Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz  uczniów klas I-III szkoły podstawowej, biorących udział w zajęciach logopedycznych na terenie przedszkola lub szkoły.
6.    Zadanie uczestników konkursu:
•    Kategoria I: Wykonanie przez dzieci w wieku przedszkolnym ilustracji do wiersza Jana Brzechwy pt.,, Kaczka dziwaczka”.
•    Kategoria II: Wykonanie przez uczniów klas I –III szkoły podstawowej ilustracji do wiersza  Jana Brzechwy pt. ,,Na straganie”.
7.    Technika prac: dowolna.
8.    Konkurs składa się z dwóch etapów:
•    I etap – szkolny,
•    II etap – międzyszkolny.
9.    Zasady przeprowadzenia konkursu:
•    Po przeprowadzeniu I etapu konkursu  komisja szkolna wybiera spośród prac  po  jednej  z każdej kategorii wiekowej.
•    Prace należy składać do logopedy w gabinecie logopedycznym szkoły lub przedszkola w terminie  do 30 kwietnia 2018r.
•    Wybrane prace zostaną przesłane do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zwoleniu.
•    Każda praca musi mieć na odwrocie napisane czytelnie informacje: imię nazwisko dziecka, nazwa placówki, do której dziecko uczęszcza, oddział lub klasę, imię i nazwisko logopedy, który prowadzi z dzieckiem zajęcia.
•    Do każdej pracy należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
•    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac bez honorarium za prawa autorskie.
•    Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
•    Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w regulaminie konkursu.
•    Oceny prac konkursowych dokona komisja, biorąc pod uwagę:
- zgodność z tematem,
-  samodzielność i estetykę wykonania prac,
- pomysłowość i oryginalność.
•    Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania.
10.     Rozstrzygnięcie konkursu: 10 maja 2018 r.
11.     Wręczenie nagród: 17 maja 2018 r. na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zwoleniu.

Zgoda i formularz zgłoszeniowy.


                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizator
Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Zwoleniu
 Aktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej