08:18 22 September 2017 r., imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima

Liczba odwiedzin: 877

Warsztat szkoleniowy „Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej”

   Dnia  2 marca 2017 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu odbył się warsztat szkoleniowy: „Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej” w wymiarze czasu: 8 godzin dydaktycznych.  Zajęcia prowadziła Pani Weronika Rudzińska - trener, pedagog, terapeuta, a także specjalista terapii uzależnień. W szkoleniu wzięli udział pracownicy pedagogiczni PPP w Zwoleniu oraz chętni pedagodzy szkolni z terenu powiatu zwoleńskiego.

Program szkolenia:
I. Podstawowe założenia i metody- terminologia.
1. Definicja Dialogu Motywującego i filozofia dialogu.
2. Budowanie motywacji
3. Zasady dialogu motywującego.
4. Fazy zmiany (Prochaska i Diclemente).
II. Trening umiejętności- warsztat:
1. Metody (odzwierciedlanie, pytania otwarte, dowartościowanie, podsumowania)
2. Zasady (empatyczne reagowanie, rozwijanie rozbieżności, opór, wspieranie sprawczości).
3. Język zmiany (wspieranie).

   Dialog Motywujący jest metodą rozmowy służącą do wydobywania z rozmówcy jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmian w życiu. Opiera się na empatycznym rozumieniu perspektywy rozmówcy, szanowaniu i wzmacnianiu poczucia autonomii, wydobywaniu argumentów za wprowadzeniem zmiany od samego klienta. Rozmowa prowadzona w duchu Dialogu Motywującego oparta jest na trzech podstawowych zasadach:
- Współpracy – partnerstwie między rozmówcami opartym o rozumienie perspektywy i doświadczenia pacjenta.
- Wydobywania od pacjenta własnych pomysłów i rozwiązań problemów.
- Podkreślania autonomii pacjenta – to w rozmówcy tkwi możliwość wprowadzenia zmiany.
   Uczestnicy szkolenia poznali zasady i metody prowadzenia dialogu motywującego, zdobyli umiejętności wydobywania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmiany zachowań oraz mieli okazję do omówienia sposobów własnej pracy z Klientem.
   Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają serdeczne podziękowania Panu Waldemarowi Urbańskiemu Staroście Zwoleńskiemu oraz Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego za sfinansowanie szkolenia.
 
 
 
 

Opracowanie:
Izabela Młyńska
PPP Zwoleń

Aktualności

 1. 2017-08-03

  Zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w minionym roku szkolnym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zorganizowano grupowe zajęcia, mające na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania.

  więcej
 2. 2017-08-03

  W okresie od 06.03.2017 do 08.06.2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyły się grupowe zajęcia terapeutyczne "Strach ma wielkie oczy", ukierunkowane na pomoc dzieciom z symptomami zaburzeń lękowych i nieśmiałością.

  więcej
 3. 2017-04-06

  Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej