06:56 19 February 2020 r., imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

Liczba odwiedzin: 1820

Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

W dniu 13 czerwca 2019 r. w naszej Poradni odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i specjalistów szkolnych w ramach Sieci Współpracy. Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zwoleniu i Urzędów Gmin w Tczowie i Kazanowie: Pani Anna Kusyk - Przewodnicząca GKRPA w Zwoleniu, Pan Arkadiusz Baran - Wójt Gminy Tczów i Pani Anna Malec - Przewodnicząca GKRPA w Kazanowie.
Podczas spotkania Izabela Młyńska Dyrektor PPP w Zwoleniu podkreśliła potrzebę podjęcia wspólnych działań na rzecz profilaktyki, stworzenie szerszej sieci współpracy Poradni, władz samorządowych, GKRPA, szkół, policji i innych instytucji zajmujących się profilaktyką.
Joanna Zubrzycka - Pedagog z PPP w Zwoleniu omówiła rekomendowane programy profilaktyczne, znajdujące się w ofercie Poradni oraz przypomniała, jakimi programami już dysponują szkoły na terenie naszego powiatu.
W ramach dzielenia się dobrymi praktykami - Pani Magda Wiączek pedagog szkolny z PSP w Paciorkowej Woli przedstawiła efekty realizowanego po raz pierwszy na naszym terenie programu Unplugged. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się także realizatorzy programu ze szkół w Baryczy, Sycynie, Policznie i Łaguszowie. Realizatorzy programu z Gminy Zwoleń skierowali podziękowania do Pani Anny Kusyk z GKRPA za zapewnienie pomocy edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń) dla uczniów. Uczestnicy doszli do wniosku, że potrzebne jest kolejne spotkanie w szerszym gronie, z udziałem Władz Samorządowych, Dyrektorów Szkół, członków GKRPA, Policji i innych instytucji w celu wypracowania skoordynowanych działań na rzecz profilaktyki na terenie naszego Powiatu w nowym roku szkolnym 2019/2020.
Na zakończenie Izabela Młyńska – Dyrektor PP-P w Zwoleniu podkreśliła, że współpraca ze szkołami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (np. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Zwoleniu, PCPR w Zwoleniu, KPP w Zwoleniu, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Zwoleniu, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży) z roku na rok układa się coraz lepiej. Większość placówek w szerokim zakresie korzysta z Oferty Poradni, która co roku jest analizowana i  modyfikowana zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami klientów. Kadra Poradni systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa uprawnienia instruktorskie i trenerskie do szkolenia nauczycieli. Placówka jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, fundacjami, a Pracownicy chętnie dzielą się dobrymi praktykami.
 
Opracowanie: I. Młyńska, J. Zubrzycka

Aktualności

 1. 2020-02-04

  Zaproszenie na spotkanie dla pedagogów i specjalistów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Dobra współpraca”

  więcej
 2. 2020-02-03

  REALIZACJA OFERTY PORADNI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  więcej
 3. 2019-12-09

  Życzenia Świąteczne !!!

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej