00:30 21 April 2019 r., imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

Liczba odwiedzin: 55

Konferencja: „Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk.” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu.

Dnia 17.10.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się wojewódzka konferencja: „Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk.”, której celem było zaprezentowanie działań związanych z realizacją programu na terenie województwa mazowieckiego. Organizatorem była
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach. Z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu koordynatorkami były Panie: Izabela Młyńska – Dyrektor Poradni oraz Joanna Zubrzycka - Pedagog. Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Starosty Zwoleńskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu

Jako pierwsza głos zabrała Pani Izabela Młyńska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pani sierż. szt. Katarzyna Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, Pani Anna Kuś - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki przeciwalkoholowej.

Wśród przybyłych gości znaleźli się również Dyrektorzy, Nauczyciele i Pedagodzy szkół z województwa mazowieckiego, świetlic wychowawczo-profilaktycznych, Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Zwoleńskiego.
W województwie mazowieckim do programu przystąpiło 20 szkół, natomiast 8 z nich zdecydowało się zaprezentować swoje Szkolne Falochrony podczas konferencji.

W projekcie brali udział:

 1. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w:

 • szkoleniach przeprowadzanych przez Instruktorów (szkolenia z metodologii tworzenia Falochronu, jego roli, założeń, oczekiwanych rezultatów, sposobów realizacji itd.)

 • spotkaniach z radą pedagogiczną - przekazanie idei Falochronu, sposobu wdrażania, przewidywanych rezultatów, tworzeniu Zespołu Falochronu na terenie szkoły, przeprowadzeniu diagnozy problemów, tworzeniu i realizacji Szkolnego Falochronu,

 • spotkaniach w grupie superwizyjnej z Instruktorami,

 • projektowaniu dalszych działań we współpracy z rodzicami oraz instytucjami współpracującymi ze szkołą,

 • upowszechnianiu i promocji Falochronu.

 1. Uczniowie – czyli najważniejsza grupa odbiorców Falochronu.

 2. Rodzice – którzy brali udział w badaniach ankietowych prowadzonych w szkole, w celu identyfikacji niepokojących zachowań dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym oraz domowym.

 3. Osoby niezwiązane bezpośrednio z projektem: specjaliści z poradni psychologiczno - pedagogicznych, policjanci, pracownicy Sanepidu, ratownicy medyczni itp.

 
Na terenie województwa mazowieckiego instruktorami programu „Falochron” były Panie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska, Wioletta Gębala, Agnieszka Borek.
Głównym celem Falochronu jest integracja i koordynacja działań wszelkich instytucji oraz organizacji podejmujących aktywności wobec zjawisk patologicznych i problemów społecznych  w lokalnym środowisku, a także - ochrona dzieci i młodzieży przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Tworzenie i realizację Szkolnych Falochronów poprzedziła diagnoza środowiska szkolnego, która pozwoliła wyłonić czynniki chroniące i czynniki ryzyka, stanowiące podstawę do opracowania, a następnie realizacji Szkolnych „Falochronów” oraz programów wychowawczo – profilaktycznych.
 
W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Joanna Zubrzycka, która zaprosiła realizatorów programu do prezentacji swoich Szkolnych Falochronów.
Wśród prezentujących Szkolne Falochrony były następujące szkoły: PSP w Baryczy, PSP w Łaguszowie, ZPO w Policznie, ZS w Tczowie, PG w Przyłęku, PSP w Zwoleniu, PSP w Lipsku, ZPO w Kazanowie.

Każda ze szkół w swojej prezentacji pokazywała ogrom pracy włożonej przez nauczycieli i specjalistów w realizację założeń opracowanego programu profilaktycznego. Widać było również, z jak wieloma instytucjami placówki współpracują na rzecz profilaktyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  

Wszystkie Falochrony zdobyły uznanie uczestników, jednak po przeprowadzonym głosowaniu został wyłoniony najlepszy Falochron. Ten zaszczytny tytuł zdobył Szkolny Falochron „BETONOWA ZAPORA” przygotowany przez realizatorów Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wyróżnienie otrzymał Falochron „Drogowskaz” Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie. Falochrony te zostaną zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w dniach 24 - 25 listopada 2018 r. w Dąbrowie Górniczej.

Podczas konferencji głos zabrała także Pani Anna Kuś, Pełnomocnik Burmistrza Zwolenia ds. profilaktyki przeciwalkoholowej, która przybliżyła zebranym działalność świetlic wychowawczo – profilaktycznych, działających na terenie gminy Zwoleń.
Z kolei Pani sierż. szt. Katarzyna Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu  w swoim wystąpieniu podkreśliła dalszą chęć wspierania szkół i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu w działaniach na rzecz profilaktyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Na zakończenie uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Pani Wioletty Gębali – pedagoga, terapeuty, psychoprofilaktyka, instruktora Falochronu: „Dom, szkoła – łączenie oddziaływań profilaktycznych”.

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają gorące podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas podczas organizacji konferencji, w szczególności: Panu Waldemarowi Urbańskiemu - Staroście Zwoleńskiemu, Panu podinsp. Jarosławowi Popczyńskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Zwoleniu, Panu mł. insp. Krzysztofowi Szczudło – I Zastępcy Komendanta Powiatowego  Policji. w Zwoleniu, Panu Arosławowi Jakóbikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu oraz Pracownikom szkoły.

Opracowanie: Izabela Młyńska, Joanna Zubrzycka

Zobacz galerię zdjęć z konferencji

 

Aktualności

 1. 2019-04-18

  Życzenia Świąteczne

  więcej
 2. 2019-04-17

  Podsumowanie zajęć w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

  więcej
 3. 2019-04-16

  Za nami II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej