20:11 26 June 2019 r., imieniny: Jana, Pawła, Miromira

Liczba odwiedzin: 5520

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PPP W ZWOLENIU ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1.    Zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Zwoleniu są przyjmowane w sekretariacie Poradni do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Dzieci zgłaszane po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową.
2.    Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
3.    Rodzic zostanie poproszony o wypełnienie wniosku i zapoznanie się z Zasadami Współpracy oraz o określenie potrzeb - w jakich zajęciach (zgodnie z oczekiwaniami rodzica) dziecko miałoby uczestniczyć w PPP w Zwoleniu. Jeżeli Rodzic nie potrafi określić rodzaju zajęć, pracownicy PPP będą służyli pomocą.
4.    Ostateczną decyzję dotyczącą rodzaju realizowanych przez dziecko zajęć w ramach WWRD podejmuje zespół.
5.    W przypadku dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce niż PPP w Zwoleniu prosimy o dołączenie kopii tej opinii.
6.    O przyjęciu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Zwoleniu decyduje zespół WWRD z uwzględnieniem następujących kryteriów:
•    kolejność zgłoszeń;
•    miejsce zamieszkania dziecka - pierwszeństwo mają dzieci z terenu działania PPP w Zwoleniu;
•    możliwość zapewnienia przez PPP w Zwoleniu potrzebnych dziecku zajęć terapeutycznych;
•    sytuacje kryzysowe w rodzinie dziecka.
7.    W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia WWR w PPP w Zwoleniu rodzic będzie proszony o podpisanie oświadczenia, że będzie to jedyny zespół WWRD utworzony dla jego dziecka.
8.    Informacja o przyjęciu dziecka na zajęcia WWRD w PPP w Zwoleniu od września 2018 r. zostanie przekazana rodzicom telefonicznie do 7 września 2018 r.
9.    Rodzic będzie wówczas zaproszony do Poradni w celu dopełnienia formalności związanych z organizacją dla dziecka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Zwoleniu, w tym dostarczenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej dla jego dziecka.
10.    Dla pozostałych dzieci będzie utworzona lista rezerwowa.


Wszelkich informacji dotyczących organizacji wczesnego wspomagania w PPP w Zwoleniu udziela  Dyrektor Poradni.

Aktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej