10:21 25 February 2018 r., imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Liczba odwiedzin: 9796

Informacje

 • Podsumowanie zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 2018-02-20

  "Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi."
  (J.G.Woititz)

   

  W dniu 10.11.2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu powyższymi słowami rozpoczął się cykl dziesięciu spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, które prowadziły Joanna Zubrzycka-pedagog oraz Ilona Jaworska- psycholog. Warsztaty inspirowane były programem opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek”  T. Gordona oraz książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

  Zajęcia odbywały się piątki, w godzinach popołudniowych i trwały od 10.11.2017r. do 02.02.2018r.. W zajęciach uczestniczyło 12 osób. Członkami grupy byli ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach i doświadczeniach życiowych. Wszyscy byli rodzicami, którym zależało na doskonaleniu umiejętności wychowawczych i wzmocnieniu więzi rodzic – dziecko. Grupa miała charakter stały, to znaczy, że w trakcie trwania warsztatów nie dochodzili nowi uczestnicy. Dzięki takiej formule grupa miała szansę zintegrować się a uczestnicy poczuli się bezpiecznie i chętnie wypowiadali się na forum oraz angażowali w proponowane ćwiczenia. Atmosfera na zajęciach sprzyjała twórczej pracy, grupa potrafiła dać wsparcie tym, którzy aktualnie tego potrzebowali.

  Podczas warsztatów wykorzystano różne formy pracy grupowej: rundki, prace w parach i małych grupach, mini wykłady, dyskusje, scenki z odgrywaniem ról, eksperymenty. Na zajęciach uczestników obowiązywały zasady, które sami wypracowali na pierwszym spotkaniu. Regulowały one sprawy najbardziej istotne dla grupy. Uczestnicy w domach rodzinnych praktycznie ćwiczyli umiejętności, które zdobywali podczas zajęć, wykonywali też zadania domowe, które mobilizowały ich do realnej pracy z rodziną.

  Celem przeprowadzonego programu było udzielenie wsparcia rodzicom w procesie wychowywania. Ponadto priorytetem było towarzyszenie w rozwoju dzieci przez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz rozwijanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi. 

  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie oraz poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

  Wychowywać to kochać i wymagać!

  Spotkania są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi oraz chcą je wspierać w budowaniu samoakceptacji i szczęśliwych relacji z ludźmi.

  Osoby zainteresowane udziałem w Szkole dla Rodziców i Wychowawców prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu tel. 48 676-26-13.

   

  Ilona Jaworska- psycholog

  Joanna Zubrzycka- pedagog

 • Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy 2018-01-26

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu informuje, iż nasza placówka została wskazana przez Starostę Zwoleńskiego do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego dla Powiatu Zwoleńskiego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 września 2017 (Poz. 1712).
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712) realizuje on następujące zadania:

  1) udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3) wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
   
  Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie:
  •    terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie,
  •    na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia,
  •    praca terapeutów omawiana jest z rodzicami,
  •    uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.

  Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,
  ul. Kościuszki 39, telefon:  48 676 26 13
  Projekt finansowany z Budżetu Państwa

 • Życzenia Świąteczne 2017-12-20

 • UWAGA !!! 2017-12-06

  Informujemy, że w związku z poważną awarią (zalanie) gabinety Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeniesione są do budynku internatu (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej). Tymczasowy kontakt telefoniczny pod numerem 48 676 21 12 w. 24.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • DOBRA WSPÓŁPRACA – Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia szkolnych specjalistów 2017-11-20

             Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu zaprasza na spotkanie specjalistów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia DOBRA WSPÓŁPRACA - w dniu 22.11.20179 (środa) o godz 11.00.

              Zgodnie z zapowiedziami, głównym tematem będzie: „Narzędzia do wstępnej diagnozy w szkole”. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku internatu ul. Kościuszki 39 (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej, I piętro).

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 48 676 26 13.     

             

   

  Serdecznie zapraszamy.

   

  Koordynator – Joanna Zubrzycka

  PP -P w Zwoleniu

Aktualności

 1. 2018-02-20

  Podsumowanie zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

  więcej
 2. 2018-01-26

  Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

  więcej
 3. 2017-12-20

  Życzenia Świąteczne

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej