04:21 19 February 2020 r., imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

Liczba odwiedzin: 1800

Informacje

 • Zaproszenie na spotkanie dla pedagogów i specjalistów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Dobra współpraca” 2020-02-04

  W ramach wsparcia szkół i placówek zapraszajmy na spotkanie pedagogów, psychologów i specjalistów szkolnych z terenu powiatu zwoleńskiego.
    

              Podczas spotkania w ramach działań związanych z przykładami dobrych praktyk prelekcję wygłosi psycholog Magdalena Michałowska – Kmiecik pt. ”Uzależnienia behawioralne”.

              W związku z częstszymi zgłoszeniami rodziców do Poradni w celu organizacji edukacji domowej zostanie poruszony także ten temat „Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą” –  pedagog Joanna Zubrzycka.
   
              Spotkanie zaplanowane jest w dniu 25 lutego 2020r. (wtorek) godz. 11.00.
              Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 48 676 26 13

 • REALIZACJA OFERTY PORADNI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 2020-02-03

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom placówek oświatowych z terenu powiatu zwoleńskiego, poprzez realizację swojej oferty w zainteresowanych szkołach i placówkach. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 podjęliśmy się realizacji następujących tematów:
   

  • „Współpraca w procesie opracowania programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” – LO Zwoleń (dla nauczycieli i specjalistów).
  • „Jak radzić sobie z dorastającymi dziećmi czyli o porozumiewaniu się z nastolatkami” – ZPO Policzna (rodzice), PSP Łaguszów (dla rodziców i nauczycieli).
  • „Jak motywować nastolatka do nauki” – PSP Rawica (dla rodziców).
  • „Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” – LO Zwoleń (dla nauczycieli).
  • „Wsparcie ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi”  - LO Zwoleń (dla nauczycieli).
  • „Jak uczyć się efektywnie?” – ZPO Policzna (uczniowie), PSP Rawica (dla uczniów).
  • „Uzależnienia behawioralne” – PSP Sycyna (dla rodziców i nauczycieli).
  • „Cyberprzemoc” – PSP Paciorkowa Wola (dla rodziców).
  • „Zaburzenia zachowania u dzieci” – PP nr1 w Zwoleniu (dla nauczycieli).
  • „Praca z uczniem z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi” – ZSRT Zwoleń (nauczyciele), ZPO Tczów (dla nauczycieli).
  • „Specyficzne trudności w uczeniu się” - ZPO Kazanów (dla nauczycieli).
  • „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” – PSP Łaguszów (dla nauczycieli).
  • „Profilaktyka Zachować Ryzykownych dzieci i młodzieży” – PSP Babin (dla uczniów).
  • „Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty” - ZPO Kazanów (dla uczniów).
  • „Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym” – PSP Paciorkowa Wola (dla nauczycieli).
   
  Dziękujemy za owocną współpracę i zapraszamy do zapoznania się z ofertą na nowy rok szkolny 2020/2021 oraz ewentualne propozycje tematów, które posłużą nam do modyfikacji naszej oferty w przyszłości.
   
   
  Magdalena Michałowska-Kmiecik
  Przewodnicząca Zespołu d/s Oferty i Promocji Poradni

 • Życzenia Świąteczne !!! 2019-12-09

  Radosnych i spokojnych
  Świąt Bożego Narodzenia.
  Sukcesów w pracy i wytrwałości
  w realizacji planów.
  Nowy Rok niech przyniesie pełno radosnych chwil,
  i spełni najskrytsze marzenia.


  Życzą Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu


 • Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów 2019-06-19

  W dniu 13 czerwca 2019 r. w naszej Poradni odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i specjalistów szkolnych w ramach Sieci Współpracy. Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zwoleniu i Urzędów Gmin w Tczowie i Kazanowie: Pani Anna Kusyk - Przewodnicząca GKRPA w Zwoleniu, Pan Arkadiusz Baran - Wójt Gminy Tczów i Pani Anna Malec - Przewodnicząca GKRPA w Kazanowie.
  Podczas spotkania Izabela Młyńska Dyrektor PPP w Zwoleniu podkreśliła potrzebę podjęcia wspólnych działań na rzecz profilaktyki, stworzenie szerszej sieci współpracy Poradni, władz samorządowych, GKRPA, szkół, policji i innych instytucji zajmujących się profilaktyką.
  Joanna Zubrzycka - Pedagog z PPP w Zwoleniu omówiła rekomendowane programy profilaktyczne, znajdujące się w ofercie Poradni oraz przypomniała, jakimi programami już dysponują szkoły na terenie naszego powiatu.
  W ramach dzielenia się dobrymi praktykami - Pani Magda Wiączek pedagog szkolny z PSP w Paciorkowej Woli przedstawiła efekty realizowanego po raz pierwszy na naszym terenie programu Unplugged. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się także realizatorzy programu ze szkół w Baryczy, Sycynie, Policznie i Łaguszowie. Realizatorzy programu z Gminy Zwoleń skierowali podziękowania do Pani Anny Kusyk z GKRPA za zapewnienie pomocy edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń) dla uczniów. Uczestnicy doszli do wniosku, że potrzebne jest kolejne spotkanie w szerszym gronie, z udziałem Władz Samorządowych, Dyrektorów Szkół, członków GKRPA, Policji i innych instytucji w celu wypracowania skoordynowanych działań na rzecz profilaktyki na terenie naszego Powiatu w nowym roku szkolnym 2019/2020.
  Na zakończenie Izabela Młyńska – Dyrektor PP-P w Zwoleniu podkreśliła, że współpraca ze szkołami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (np. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Zwoleniu, PCPR w Zwoleniu, KPP w Zwoleniu, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Zwoleniu, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży) z roku na rok układa się coraz lepiej. Większość placówek w szerokim zakresie korzysta z Oferty Poradni, która co roku jest analizowana i  modyfikowana zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami klientów. Kadra Poradni systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa uprawnienia instruktorskie i trenerskie do szkolenia nauczycieli. Placówka jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, fundacjami, a Pracownicy chętnie dzielą się dobrymi praktykami.
   
  Opracowanie: I. Młyńska, J. Zubrzycka

 • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu 2019-06-11

  W dniu 25.04.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyło się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych i specjalistów w ramach Sieci Współpracy „Dobra Współpraca”, podczas którego gościliśmy pedagogów – terapeutów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach. W ramach dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą przedstawili oni zebranym zasady funkcjonowania MOS, omówili zachowania trudne wśród młodzieży oraz sposoby reagowania, przybliżyli procedury kierowania do tego typu placówek w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.

  Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się w dyskusję, zadawali pytania, mogli skorzystać z indywidualnych porad w celu rozwiązania nurtujących ich problemów związanych z zachowaniami problemowymi wśród dzieci i młodzieży.

  Prowadzące spotkanie: Izabela Młyńska – Dyrektor PPP w Zwoleniu i Joanna Zubrzycka – Pedagog – przeprowadziły ankietę dotyczącą współpracy PPP w Zwoleniu ze szkołami oraz poddały analizie aktualną ofertę w zakresie doboru tematów warsztatów i prelekcji, zgodnie z zapotrzebowaniem placówek.
      
  Organizatorzy dziękują zaproszonym Gościom: Pani Justynie Rokicie, Pani Karolinie Płaczkowskiej, Panu Ryszardowi Rusek, Panu Jarosławowi Klamannowi.

  Izabela Młyńska, Joanna Zubrzycka
   


Aktualności

 1. 2020-02-04

  Zaproszenie na spotkanie dla pedagogów i specjalistów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Dobra współpraca”

  więcej
 2. 2020-02-03

  REALIZACJA OFERTY PORADNI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  więcej
 3. 2019-12-09

  Życzenia Świąteczne !!!

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej