19:09 25 March 2019 r., imieniny: Marioli, Dyzmy, Wieńczysława

Liczba odwiedzin: 1183

Informacje

 • II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny” 2019-03-11

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu oraz fundacja Follow Me zapraszają na II Konferencję „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”, skierowaną do rodziców dzieci z autyzmem, specjalistów oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat całościowych zaburzeń rozwoju. Wydarzenie odbędzie się 28.03.2019r. w Zwoleniu na ul. Sienkiewicza 14.

  Inicjatywa ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Poprzednia Konferencja na temat autyzmu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Informacje zwrotne, które pozyskano od uczestników po tym wydarzeniu wskazywały na konieczność wdrożenia systematycznych działań.
  Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się między innymi trudnością w komunikowaniu się, okazywaniu uczuć i odbieraniu wrażeń zmysłowych. Dla rodziców dzieci z autyzmem wychowanie i edukacja są pewnego rodzaju poligonem, usłanym różnymi doświadczeniami. Raz są to wygrane bitwy, a innym razem porażki. Stąd też inicjatywa wspierania właśnie tej grupy osób.

  Poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu ma ogromne znaczenie. Mamy do czynienia z drastycznym wzrostem przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu - w Polsce szacuje się, że około 1 dziecko na 100 jest diagnozowane z tym zaburzeniem. Pamiętajmy, że im wcześniej postawiona diagnoza i wdrożona właściwa, intensywna terapia, tym większe szanse na poprawę funkcjonowania dziecka.
   
  O autyzmie trzeba publicznie dyskutować, ponieważ to zaburzenie trwa całe życie, a osoby z autyzmem i ich rodziny potrzebują wsparcia i akceptacji na każdym etapie życia.
   
  II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny” poprzedza Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Jest to okres, w którym szczególnie zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy na temat tego zaburzenia. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji – szczegóły w poniższym linku:
  ZAREJESTRUJ SIĘ
   
  Program Konferencji przedstawia się następująco:
  9.00-9.20 - Rejestracja uczestników
  9.20 - 9.30 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji, powitanie przybyłych gości
  9.30-11.00 - mgr Bożena Stępień - pedagog, od blisko 20 lat aktywnie zaangażowana w pracę na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, matka 23 - letniego Marcina z autyzmem.
  Temat: "Diagnoza autyzmu i co dalej? - w poszukiwaniu skutecznych metod terapii dziecka z autyzmem"
  11.00-11.30 - Przerwa kawowa
  11.30-12.30 - mgr Bożena Stępień - pedagog, od blisko 20 lat aktywnie zaangażowana w pracę na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, matka 23 - letniego Marcina z autyzmem.
  Temat: "Od dzieciństwa do dorosłości - wybrane problemy funkcjonowania osób z autyzmem"
  12.30-13.00 - mgr Aleksandra Szymańska - psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
  Temat: "Czy cukier krzepi, a od mleka będziesz wielki? - kontrowersje wokół diet eliminacyjnych"
   
  W trakcie II Konferencji "Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny" będzie możliwość zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Wydawnictwo Szkolne PWN, które działa na rynku książki edukacyjnej od 1997 roku.
  Wydawnictwo PWN w 2014 r. wprowadziło na rynek nowatorski produkt skierowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pewny Start. Pakiet zawiera ćwiczenia interaktywne, które stanowią przełom w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

  Wszystkie podręczniki obudowane są bogatymi publikacjami metodycznymi dla nauczycieli. W ofercie Wydawnictwa PWN znajdują się również publikacje okołopodręcznikowe m.in. multibooki, bogate w multimedia oraz interaktywne ćwiczenia.
  Wydawnictwo dba o to, aby ich publikacje, zarówno drukowane, jak i cyfrowe, były wydawane na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Ponadto dokłada też starań, by rozbudowywać i stale rozszerzać swoją ofertę wydawniczą, zarówno tę dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

  Kontakt:
  PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
  ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
  Sekretariat: tel. (22) 69 54 561, fax (22) 831 26 16
   
  Opracowała: Ilona Sobieraj - psycholog PP-P w Zwoleniu
 • "Być lepszym rodzicem" – podsumowanie zajęć 2019-03-11

  W okresie od 28.01.2019 do 25.02.2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyły się zajęcia warsztatowe dla rodziców  „Być lepszym rodzicem”, ukierunkowane na kształtowanie oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich. Zajęcia konstruowane były w oparciu o założenia  „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, poruszały następującą problematykę: adekwatne reagowanie na potrzeby dziecka, budowanie elastycznych granic w relacji z dzieckiem, umiejętność formułowania oczekiwań, komunikat „Ja” a bariery w komunikacji, umiejętność rozpoznawania uczuć oraz odzwierciedlania w relacji z dzieckiem, kary a konsekwencje, rola wzmocnień w procesie wychowawczym, pochwała opisowa.    
  Zajęcia prowadzone były przez psychologów: mgr Olgę Jakubowską oraz mgr Weronikę Rybczyńską w ramach współpracy Poradni z Wydziałem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.

 • „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019 2019-01-24

   
  „O profilaktyce słów kilka”
  - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach
  w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019
   
  Rok 2018 rok zaobfitował szeregiem długofalowych działań profilaktycznych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

  Warto zadać sobie pytanie. Czym jest dobra profilaktyka?
  Dobra profilaktyka to:
  • To działania oparte na diagnozie i zaplanowaniu adekwatnych działań w szkole.
  • To dłuższe, systematyczne oddziaływania, nie tylko jednorazowe.
  • To koncepcja profilaktyki opartej na wiedzy o mechanizmach resilience i czynnikach chroniących.
  • To znajomość czynników ryzyka i sytuacji dziecka.
  • To włączanie rodziców i najbliższego środowiska dziecka w działania profilaktyczne.
  • To integrowanie działań wielu instytucji niosących pomoc rodzinie.
   
  Co się istotnego wydarzyło?

  Na początku października odbyła się konferencja dotycząca długofalowego programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Podczas spotkania zaprezentowano sposoby i efekty realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Konferencję zorganizowano pod hasłem „Falochron - program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk”.

              W województwie mazowieckim do projektu przystąpiło 20 szkół. Osiem z nich zaprezentowało swoje szkolne „Falochrony” podczas konferencji w Zwoleniu. W czasie spotkania wyłoniono najlepszy „Falochron” z terenu województwa mazowieckiego. Ten zaszczytny tytuł zdobył Szkolny Falochron „Betonowa Zapora” przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wyróżnienie otrzymał Falochron „Drogowskaz” Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie. Nagrodzone „Falochrony” zostały zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-25 listopada 2018 roku.
   
  Kolejnym nowatorskim działaniem była realizacja „Programu Wzmacniania Rodzin” we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Tczowie. Jest on oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowe i prospołeczne, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawcze, które prowadzą do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W programie udział brały nastolatki w wieku 10-14 lat i ich rodzice.
   
  Najmłodsi także objęci oddziaływaniami.

  Zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi realizacji kierunków polityki oświatowej – „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” również młodsze dzieci były objęte zajęciami profilaktycznymi – „Pierwsze kroki w cyberświecie”. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Poza Schematami. Wzięli w nim udział trzecioklasiści ze szkół PSP Barycz, PSP Tczów oraz PSP Sycyna, którzy zdobywali wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie podczas dziesięciu cotygodniowych spotkań.

  Listopad przyniósł kolejne wyzwania. Pierwszy raz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla Realizatorów rekomendowanego programu „Unplugged”. Nauczyciele zapoznali się ze strukturą programu: 12 lekcji dla uczniów, koncentrujących się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz zajęć dla rodziców, podczas których zdobywają oni wiedzę na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, narkotyków, używania substancji psychoaktywnych, jako elementów eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływu i roli rodziny na nastolatka w okresie dojrzewania. Obecnie program wdrażany jest w PSP Paciorkowa Wola, PSP Barycz, PSP Sycyna.
  O trudnym okresie dojrzewania i związanych z adolescencją zagrożeniach  uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu mogli porozmawiać  podczas zajęć: Akademia Ochrony przed Przemocą.

  Trzeciego grudnia w Zwoleniu odbyła się niezwykle ważna konferencja, zorganizowana pod hasłem: „Autyzm – wyzwanie współczesnej rodziny”.
  Rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem do poszerzania wiedzy pod okiem eksperta i wymiany doświadczeń zaprosiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z Fundacją Follow Me.


  Styczeń przyniósł realizację programu „Golden Five”, którego celem jest stworzenie modelu
  nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem. Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie czasu. Program wdrażany jest w ZPO Kazanów oraz PSP Zakrzówek.


  Skąd czerpać wiedzę i pomysły na działania profilaktyczne?

  Baza rekomendowanych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca) i promocji zdrowia psychicznego, które można prowadzić w szkołach, jest dostępna w serwisie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem: www.programyrekomendowane.pl.
  Warto podkreślić że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu w swoich zasobach posiada uprawnienia do prowadzenia siedmiu programów z rekomendacjami.
   
  Co jeszcze w najbliższym czasie planuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu?

  Aktualnie ruszają dwie edycje rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  Ponadto na bieżąco realizowane są tematy z Oferty Poradni podczas spotkań z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Od września 2018 r. do chwili obecnej zrealizowane zostały 33 spotkania.

  Pod koniec marca 2019 r., we współpracy z Fundacją Follow Me, planujemy zorganizować drugą konferencję dla rodziców dzieci z autyzmem, którą poprowadzi Pani Bożena Stępień - Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Lublinie, a przede wszystkim mama dorosłego już chłopca z autyzmem. Serdecznie zapraszamy już dziś.

  Opracowanie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska.

 • Prawie 100 osób rozmawiało o autyzmie 2018-12-21

  13 grudnia w Zwoleniu odbyła się niezwykle ważna konferencja, zorganizowana pod hasłem „Autyzm – wyzwanie współczesnej rodziny”. Rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem do poszerzania wiedzy pod okiem eksperta i wymiany doświadczeń zaprosiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z Fundacją Follow Me.

  Czym jest autyzm
   
  Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się między innymi trudnością w komunikowaniu się, okazywaniu uczuć i odbieraniu wrażeń zmysłowych.  - Dla rodziców dzieci z autyzmem wychowanie i edukacja są pewnego rodzaju poligonem, usłanym różnymi doświadczeniami. Raz są to wygrane bitwy, a innym razem porażki. Stąd też chęć wspierania właśnie tej grupy osób – powiedziała Izabela Młyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.

  Aby wesprzeć rodziców
   
  Przybyłych gości powitała pomysłodawczyni konferencji, Ilona Sobieraj - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. – Od pewnego czasu pracuję z dziećmi z autyzmem i wiem, że tak samo jak z dzieckiem, należy pracować również  z jego rodzicami. Bo to właśnie rodzicom po usłyszeniu diagnozy towarzyszy pełen wachlarz emocji związanych z niepewnością, lękiem, czy różnego rodzaju obawami. Dlatego odpowiednie wsparcie jest tu niezbędne – powiedziała Ilona Sobieraj.

  Głos zabrała także prezes Fundacji Follow Me Iwona Paszkiewicz, która mocno zaangażowała się w działania związane z organizacją konferencji. – Wiem jak ciężka jest rola rodziców czy wychowawców dzieci niepełnosprawnych i jak ogromną pracę codziennie wykonują. Dlatego moim ogromnym marzeniem jest to, aby otrzymywali odpowiednie wsparcie z zewnątrz – powiedziała prezes Iwona Paszkiewicz i wspólnie z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, Tadeuszem Kosińskim, przedstawiła ideę projektu Terapeutyczny Ogród Zmysłów i zaprezentowała video relację z III Charytatywnego Biegu Mikołajkowego.

  Mnóstwo pytań i wyczerpujące odpowiedzi
   
  Po części oficjalnej przyszedł czas na wykład. Prelegentem spotkania była dr Anna Prokopiak – prezes Fundacji ALPHA w Lublinie, która zaprezentowała temat „Dziecko z autyzmem w rodzinie. Jak rozwijać relacje pomiędzy członkami rodziny?”.

  Konferencja była żywą dyskusją, w której aktywnie uczestniczyli zarówno rodzice dzieci z autyzmem, jak i zebrani specjaliści. - Dzisiejsze spotkanie dało nam szansę poznania zdań i opinii osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniem autyzmu. Mogliśmy wymienić się doświadczeniami, a przede wszystkim poszerzyć wiedzę na temat tego, jak autyzm oswajać i jak odnaleźć się w nowej sytuacji. Dowiedzieliśmy się też, w jaki sposób możemy zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci. Te informacje są dla nas bezcenne – powiedziała Monika Zarańska, uczestniczka konferencji.

  Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Izabeli Młyńskiej i psycholog Ilony Sobieraj, które przybliżyły temat dotyczący form wsparcia dziecka z autyzmem i jego rodziny w środowisku lokalnym. – Pomoc z zewnątrz dla rodziców i wychowawców dzieci z autyzmem jest niezbędna. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że grupy wsparcia dla tych osób, to dobry kierunek – podkreśliła dyrektor Izabela Młyńska. – Dziękujemy wszystkim za obecność, prezes Iwonie Paszkiewicz oraz pracownikom Fundacji Follow Me za pomoc i dobre serce oraz doktor Annie Prokopiak za niesamowity wkład w kształt dzisiejszego spotkania. Jesteśmy dumni, że byliśmy częścią tego wydarzenia.


 • Życzenia Świąteczne 2018-12-19

Aktualności

 1. 2019-03-11

  II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”

  więcej
 2. 2019-03-11

  "Być lepszym rodzicem" – podsumowanie zajęć

  więcej
 3. 2019-01-24

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej